Prosedür Bilgisi

Estetik cerrahi alanında yağ transferi son senelerde en fazla kullanılan sistemlerden birisidir. Estetik cerrahi prosedürleri içerisinde çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek son derece güvenli, etkili ve çok yönlü bir tekniktir. Doctor B’nin geliştirmiş olduğu Cihantimur Yağ Transferi Sistemi ise, mevcut yağ transferlerinin olası dezavantajlarını minimuma indirgemek ve avantajlarını ise maksimize etmek amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir tekniktir. Sistemin temelinde mevcut olan iki avantaj vardır. Birincisi hastanın kendi yağı kullanılarak ihtiyacı olan bölgeye hacim sağlamak ve ikincisi bu işlemi bölgesel yağları kullanarak yapmaktır. Doctor B bu sisteme kök hücrenin avantajlarını da dahil ederek, benzersiz bir sistem geliştirmiştir. Toparlanan yağları kök hücreden zengin hale getirerek kullanan Doctor B, bu haliyle transfer edilen bölgeye iyileştirme ve uzun süren hacim etkisini dahil etmiştir. Yağlar toparlanırken kullanılan kanül, yağların hiç hava ile temas etmeden işlemden geçirilmesi ve aktarılması, kök hücreden zengin kısmı elde etmek için yapılan santrifüj işlemi bile ince bir şekilde hesaplanarak, olabildiğince canlı ve kaliteli bir yağ transferi elde etmeyi amaçlamaktadır. Doctor B, yağ transferinde temel olarak hastanın kendi yağını, karın, kalça, uyluk gibi bölgesel yağlanma oranının fazla olduğu alanlarından toplayıp, işlemden geçirdikten sonra, vücudun hacim kazandırılmak istenilen yüz, meme, vajina, popo, bacaklar, kalçalar veya el sırtı gibi bölgelere naklini sağlar

Yağ Transferi İçin İdeal adaylar

Fiziksel ve zihinsel sağlık sorunu olmayan, transfer için vücudunun belirli alanlarında yeteri miktarda yağ bulunan, gerçekçi beklentileri olan herkes Cihantimur Yağ Transferinden faydalanabilir.

Vücudun belirli bir alanına hacim katmanın ve bunu kendi yağınızla yapmanın pek çok avantajı var. İşlem kendi yağınızı kullandığından, bu en iyi tolere edilen dolgu maddelerinden biridir. Tipik olarak sentetik dermal dolgu maddelerinden veya yapay bir implanttan daha doğal görünümlü sonuçlar verir. Ayrıca Doctor B kişiye özel ihtiyaçları ve estetik arzuları karşılamak için yağ transfer tekniğini kolayca özelleştirebilir ve farklı alanlarda, etkili sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Yağ transferi, tipik olarak vücudun belirli yerlerine hacim sağlamak için daha büyük kesiler yapılarak gerçekleştirilen implantların dezavantajlarını taşımaz, ufak kesilerle bu uygulama yapılır. Kullanılan dolgu malzemesi yani kendi yağınız, doğal olarak oluşan bir madde olduğundan, hacim verme sırasında, vücudun olumsuz reaksiyon gösterme riskini azaltır.

İşleminizi izleyen ilk haftalarda, tedavi edilen alan ağrılı veya şişmiş olabilir. Yaşamakta olduğunuz her türlü rahatsızlık ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Tedavi alanlarındaki bu ödemi en aza indirmek ve iyileşirken dokulara ilave destek sağlamak için, kompresyon giysisi giyilmesi çok önemlidir. Yağ transfer işleminizde sadece yağın alındığı ve transfer edildiği bölgelerde 2-3 cm boyutunda izleriniz olur. Yağ transferi için gerekli olan bu kesiler oldukça küçüktür ve bu nedenle bunları kapatmak için herhangi bir sütür gerektirmez. Konforlu bir iyileşme süreci geçirirsiniz.

Evet, yağ transferi genellikle mastektomi veya lumpektomi sonrası göğüsleri yeniden yapılandırmanın, meme dokusunun tamamını veya bir kısmını ele alan, kanser tedavisinin bir parçası olarak yapılan prosedürlerin etkili yollarından birisidir. Vücudunda bir meme implantı gibi yabancı bir cisim olmasını istemeyen uygun adaylar için iyi bir seçenektir. Yağ transferi, ayrıca meme implantları ile birlikte de kullanılabilir.

Cihantimur Yağ Transferi üzerine yapılan araştırmalar, transfer edilen yağın büyük bir kısmının, eğer hasta, önemli miktarda kilo kaybetmediği sürece, kalıcı bir şekilde kalacağını göstermiştir. Fakat yaşlanmaya bağlı oluşan, kas, yağ ve kemik dokusu kaybının unutulmaması gerekir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, istenen nihai sonuçları elde etmek için prosedürün tekrarlanması gerekli olabilir.

İyileşme süresi, ne kadar yağ çıkarıldığına ve aktarıldığına, vücudun hangi bölgelerinin tedavi edildiğine, hastanın sigara içip içmediğine ve bazı yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak hastadan hastaya göre değişir. Genel olarak, daha geniş alanlarda gerçekleştirilen daha karmaşık işlemlerin iyileşmesi daha uzun sürer.

Ameliyat sonrası estetik sonuçların bazıları işlemden hemen sonra görülse de, özellikle önemli miktarda yağ transferi olan hastalar için ödemlerin inmesi ve tam sonuçların görülmesi genellikle üç ila altı ayı bulabilir. Ek olarak, transfer edilen yetişkin kök hücreler, tedavi bölgesinde üç aya kadar yeni yağ hücreleri oluşturmaya devam eder. Bu süreden sonra hayatta kalan yağ hücrelerinin kalıcı olarak tedavi edilen bölgede kalması muhtemeldir.

ASK US!

What are you wondering about DoctorB

TOP